REFERENCE
 • .

ZM-Montag d.o.o.

Ovime Vas obavještavamo da je na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt- 14/28977-2 od 02.siječnja 2015. godine, matičnom društvu ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, OIB:06588149401, pripojeno povezano društvo ZM-MONTAG d.o.o., OIB: 67750890782, slijedom čega s navedenim danom društvo ZM-MONTAG d.o.o. prestaje postojati kao samostalan pravni subjekt, dok istovremeno društvo ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata postaje sveopći pravni slijednik pripojenog društva.

ZM-Montag d.o.o. je specijalizirana tvrtka za izgradnju postrojenja po sistemu „ključ u ruke“.

 

Osnovne djelatnosti:

 

 • Izgradnja industrijskih postrojenja
 • Izgradnja rafinerija i petrokemijskih postrojenja
 • Montaža termoenergetskih postrojenja, kotlovi do 120 MW, kombi blokovi i vrelovodni kotlovi
 • Izgradnja postrojenja za spaljivanje smeća
 • Izgradnja postrojenja za počišćivanje voda (mehaničko i biološko pročišćavanje)
 • Montaža Elektro i vrećastih filtara
 • Montaža visokotlačnih magistralnih plinovoda
 • Montaža postrojenja u cementarama
 • Montaža čeličnih konstrukcija
 • Montaža procesnih cjevovoda iz legiranih materijala P91; P92;
 • Montaža visokih peći
 • Montaža spremnika za naftu i plin
 • Montaža mostova
 • Izgradnja pumpnih stanica i vodovoda

Upravljanje kvalitetom

zm-cert
DIN 18800-7
Klasa E

Certifikat za izvođenje zavarivačkih radova na čeličnim konstrukcijama
zm-cert
AD-2000 Merkblatt HP 0, TRD 201 Gashochdruckverordnung
zm-cert
Nadzor zavarivanja – IWI, EWE, EWT, IWP
zm-cert
Kontrolori – osposobljeni za provođenje vizualne kontrole zavarenih spojeva i penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva
zm-cert
Vlastita škola zavarivanja

  Tehnologija:

 • DIN EN 287-1 - svi su zavarivači atestirani u skladu s važećim propisima DIN EN 287-1, a ovisno o potrebama tržišta, obavlja se atestiranje i po drugim propisima (pr. ASME)
 • TIG - elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina
 • MIG / MAG - elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina i aktivnog plina
 • EPP - elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praha
 • REL - ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom
 • Plinsko zavarivanje
 • STT (Surface Tension Transfer) - modificirani MAG postupak
 • TIG+REL; MAG ili REL + EPP - kombinacije gore navedenih postupaka
KONTAKT
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.
Roberta F. Mihanovića 9
10000 Zagreb

tel. +385 (0)1 5557 700
fax. +385 (0)1 5557 709

e-mail: info@zagreb-montaza.hr
LOKACIJA